500 Adet Kapasiteli Kaz Kümesi Projesi

Kaz yetiştiriciliği, dünyada ticari amaç ile yapılan ve ülkelere ekonomik katkı sağlayan bir sektördür. Ülkemiz, kaz varlığı açısından büyük bir nüfusa sahip olmasına rağmen kaz yetiştiriciliği profesyonellikten ve ticari amaçtan çok uzaktır. Son teknoloji tesisler ve modern entegrasyonlar sayesinde kaz yetiştiriciliği, vatandaşlarımız için bir gelir kapısı olabilir.

500 Adet Kapasiteli Kaz Kümesi Projesi Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Ülkemizdeki kaz yetiştiriciliğini profesyonel tesislerde yürütmek isteyen yatırımcılarımıza rehber olması amacıyla hazırladığımız fizibilite raporunun yararlı olacağına inanıyorum. Kaz yetiştiriciliği konusunda her türlü senaryoyu göz önünde bulundurduğumuz bu raporun yatırımcılarımızı teşvik etmesini diliyorum. Tüm yatırımcılarımıza bol ve bereketli kazanç getirmesini umuyorum…

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store