Tarımsal üretim, bir ülkenin ekonomisinin vazgeçilmez parçalarından en önemlisidir ve tarımın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkemizin tarımsal üretimde kullanabileceği alanları tamamıyla değerlendirmek ve üretimde daha yetkin bir konuma gelmek için yeni üreticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ceviz bahçe tesisi yatırımları sayesinde, işlemeli tarıma uygun olmayan, eğimli ve marjinal özellikteki arazilerin değerlendirilmesi ile söz konusu arazilerin kârlı bir yatırım alanına dönüştürülmesi mümkün olacaktır. Tarım alanında yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımıza ulaşmak, onlara yol gösterici olmak ümidi ile Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çeşitli ürünler için fizibilite raporu çalışmaları yürüttük. Ceviz, üretiminin artmasını umduğumuz ürünlerden sadece bir tanesi.

Ceviz Bahçe Tesisi Projesi Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Son yıllarda ülkemizde artan iç talep nedeniyle kendi topraklarımızda ürettiğimiz ceviz ülkemize yetmemekte olup, bir kısmını ithalat ile karşılamak mecburiyetinde kalıyoruz. Ceviz üretimi alanındaki arz talep dengesini sağlamak için yatırımcılarımız ve bakanlığımız omuz omuza çalışmalıdır. Üreticilerimize sağladığımız teşvikler ve ceviz üretimi hakkında detaylı bilgi edinmeniz için hazırladığımız raporların faydalı olmasını umuyorum. Ceviz alanında yapılacak yatırımların hem yatırımcılarımıza hem de ülkemize kazanç getirmesini diliyorum.

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store