Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık

Tarım Orman Şurası’nda ortaya koyduğumuz 38 eylemden 3.’sü ve en önemlilerinden biri de “Gıda Kayıpları ve İsrafla Mücadele” eylemimizdi. Bu amaçla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile birlikte Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyamızı, 20 Mayıs 2020’de gerçekleştirdiğimiz dijital lansmanla duyurduk.

7,8 milyarlık dünya nüfusunda, her 9 insandan birinin aç olduğunu ve buna rağmen 1.3 milyar ton gıdanın israf edildiğini göz önüne alarak hayata geçirdiğimiz bu projemizle, gıda zincirindeki tüm paydaşlarımıza ulaşarak ve bu küresel sorunun çözümünde öncü olarak, ülkemizin; gıda kayıpları ve israfı ile mücadelede de dünyaya örnek olmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Üretilen gıdanın 3'te 1'inin israf edildiği günümüzde, israf edilen gıdayı üretmek için gerekli ekili alanın, Çin’in yüz ölçümü kadar (9,6 Milyon Km) olduğunu ve gıda kayıplarının aynı zamanda çevresel etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini hepimiz hatırımızda tutmalı, hayatımıza iyi birer gıda koruyucusu olarak devam etmeliyiz.

İsrafla savaşımızın kahramanı, kampanyamızın maskotu CANO da sizi gıdamızın kayba uğramaması için marketlerde “Alışverişini evde planladın mı?” diye sorarak, restoranlarda “İhtiyacın kadar sipariş ver” diyerek karşılayacak, hatta okullarda, iş yerlerinde, kışlada, hastanelerde yani kısaca gıdanın olduğu her yerde, bizimle beraber kampanyamızı anlatacak.

Sadece çarşıda, pazarda, okulda yani kısaca gıda alanlarında karşınıza çıkarak değil, dijital dünyadaki fenomenler, farklı konulardaki kanaat önderleri ile birlikte bu kampanyamızda çalışacağız. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızda yapacağımız paylaşımlarla Gıdanı Koru kampanyasını destekleyerek farkındalık yaratacağız.

Henüz yeni bir kampanya olmasına rağmen, sosyal medyada yaptığımız paylaşımlara gelen etkileşimler bizleri çok sevindirdi ve doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Örneğin aşağıdaki paylaşımımıza gelen tepkilerden anladık ki bizim bu konuda alacak çok yolumuz, yapacak çok işimiz ve arkamızda bizi bu kampanyada destekleyen vatandaşlarımız var.

Sadece ülkemizde gıda kaybını ve israfını %2 azaltabilirsek, toplamda 10 milyar liranın heba olmasını önlemiş olacağız. Yani bir anlamda 360.000 ailenin 1 yıllık asgari geçimini sağlamış olacağız.

Gıdanı Koru kampanyamızla, %2 olarak bahsettiğimiz bu oranı %4-%5 oranlarına çıkarabilmenin elimizde olduğunu bilerek çalışmalarımızı bir bir hayata geçireceğiz. Ama bu kampanyanın 83 milyon vatandaşımızın, yani tüm milletimizin kampanyası olduğunu ve bu işin asıl sahibinin sizler olduğunu, Gıdanı Koru kampanyamızın sorumluluğunun her birimizde olduğunu belirtmek isterim. Çünkü gıda israfıyla mücadelemizde vatandaşlarımızın desteği olmadan başarılı olmamız mümkün değil.

Gelin sofralarımıza sahip çıkalım. Gıda kaybına ve israfına karşı harekete geçelim. İhtiyacımız kadar alalım ve geleceğimizi çöpe atmayalım.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store