Her geçen gün artan dünya nüfusu sebebiyle, gıdaya duyulan ihtiyaç da git gide artmakta. Ülkemiz, tarımsal üretim konusunda çok büyük potansiyel bulunduran bir coğrafyada olduğundan, tarımsal üretimin yanı sıra, hayvancılık sektörü de göz ardı edilmemesi gereken bir sektördür. Türkiye, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde önü açık bir ülke ve son teknoloji tesisler ile tekniğine uygun yetiştiricilik sayesinde, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde de hedeflenen noktaya ulaşabileceğimize inanıyorum.

Hindi Kümesi Projesi Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Hindi yetiştiriciliği alanında, yatırımcılarımız için hazırladığımız Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi umuyorum ki faydalı olacaktır. Hindi yetiştiriciliği konusundaki tüm detaylara değindiğimiz bu rapor sayesinde, çeşitli ekonomik sınıflardan yatırımcılarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Şimdiden tüm yatırımcılarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum.

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store