İpek Böceği Besleme Evi ve Dut Bahçesi Tesisi

Dünya’da tekstil sektörünün en değerli materyallerinden biri olan ipek, üretiminin başka materyallere göre az olmasına rağmen çok büyük bir gelir hacmine sahiptir. Ülkemiz yaş koza ve tohum üretiminde dünyada ilk 10 da yer almaktadır. Son dönemlerde doğal ürünlere karşı artan talep ve ipek üretimine duyulan ihtiyaç doğru orantılıdır. Türkiye, ipek üretimini arttırma potansiyeline sahiptir ve yatırımcılarımız bu potansiyele gereken ilgiyi göstermelidir.

İpek Böceği Besleme Evi ve Dut Bahçesi Tesisi Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

İpek üretimi sektöründeki yatırım olanaklarına dikkat çekmek amacıyla uzmanlarımızla beraber fizibilite raporları oluşturduk. İpek yetiştiriciliğinin maliyet hesabından üretim aşamalarına kadar her türlü detayı sizlere aktarmaya çalıştık. Umuyorum ki hazırladığımız rapor sizlere yol gösterici olur ve yatırımcılarımızı bu alana teşvik eder. Bu alanda faaliyet gösterecek olan yatırımlarımıza şimdiden bol kazançlar diliyorum….

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store