Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi

İnsan nüfusu ile doğru orantıda artış gösteren tüketim ve doğal ürün isteği, tarımın önemini gözler önüne sermektedir. Ülkemiz birçok tarımsal ürünün yetiştiriciliğini yapabilecek coğrafi koşullara sahiptir. Bu ürünlerden birisi olan Keçiboynuzunun (Harnup), taze tüketimden tekstile kadar geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Yüksek ekonomik gelir sağlayacağına inandığımız Keçiboynuzuna yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız için hazırladığımız fizibilite raporunun bol kazançlar sağlamasını umuyorum.

Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store