Koronavirüs Aldığımız Tedbirlerden Daha Güçlü Değil

Yaşanmakta olan Koronavirüs nedeniyle siz değerli çiftçilerimizin sağlığını önemsiyor, ortak yaşam alanlarından mesafenizi korumanızı destekliyoruz. Bu nedenle uzun süredir Bakanlığımızca “Fidan Taleplerinin Alınması’ndan Çiftçi Kayıt Sistemi Uygulanması’na, Tohum Taleplerinin Alınması’dan İşletme Tescil Belgesi Verilmesi’ne, Personel Alımına İlişkin İş Başvurularının Alınması’ndan İpek Böcekçiliği Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi’ne, Tütün Taşıma Bildirimlerinin Alınması’ndan Damızlık Küçükbaş Hayvan Taleplerinin Alınmasına kadar, toplam 852 hizmet türümüzün e-Devlet Portalı üzerinden sunulduğunu siz değerli çiftçilerimize bir kez daha duyurmak isteriz.

Biliyoruz ki Koronavirüs aldığımız ve alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığı olarak; hizmetlerimizden yararlanmak isteyen siz değerli çiftçilerimizin, özellikle yaşanmakta olan bu üzücü süreç içerisinde resmi kurum ve kuruluşlarımızı fiziksel olarak ziyaret etmek yerine, tüm iş süreçlerinin eksiksiz takip edilebildiği eDevlet Portalı’nı kullanmalarını önermekteyiz.

Lütfen zorunlu olmadıkça resmi dairelere gitmeyelim, tüm işlemlerimizi eDevlet Portalı üzerinden yapmaya özen gösterelim.

Bakanlık olarak, bu süreçte bizlere verdiğiniz destek ve sağlığınızı koruduğunuz için teşekkür ederiz.

eDevlet Portalı

e-Devlet üzerinden hizmet alınabilen başlıklar:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında, kurum alacaklarının takip ve tahsil işlerinin yürütülmesi.

Ağaçlandırma, Erozyon ve Sel Kontrolü, Mera ıslahı, Rehabilitasyon ve İmar-İhya Çalışmaları Yapılması

Akbaş ve Kangal Irkı Köpek Taleplerinin Alınması

Aktif Olmayan Hayvancılık İşletmelerinin Hayvan Kayıt Sisteminde (TÜRKVET) Kapalı Duruma Getirilmesi

Alan Kılavuzluğu Başvurularının Alınması, Değerlendirilmesi, Belgelerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Gönderilmesi Maksadıyla Bölge Müdürlüğüne Gönderilmesi

Alo 174 Hattından Alınan İhbar Ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

Amatör Balıkçılık Turizm İzin Belgesinin İptal Edilmesi

Amatör Balıkçılık Turizm İzni Verilmesi

Anaç Koyun/Keçi Destekleme Listesine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi

Anaç Manda Desteklemesi İçin Başvuruların Alınarak İcmal 1 Listelerinin Askıya Çıkarılması

Analiz ve Deney Ön Başvurusu Talebi

Araştırma Fidanlığı Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Uygulama Alanlarında Tarım Arazisi Nitelikli Taşınmazların. Satış, İpotek, Rızai Taksim Gibi Konular İçin Gerekli İzinlerin Verilmesi

Arıcıların Arı Konaklama İşleri İçin Bal Ormanları Ve Ormanlık Alanlardan Faydalanma Taleplerinin Alınması

Arılı Kovan Desteklemelerinin Yürütülmesi

Arılı Kovan Desteklemesi İçin Başvuruların Alınarak Arılı Kovanların Yerinde Kontrol Edilmesi

Asli Orman Ürünlerinin Satışlarında Vadesi Dolan Banka Teminat Mektubu Süresinin Uzatılması

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama İşleminin Yapılması

Av Turizmi İzin Belgesi Verilmesi

Av ve Yaban Hayvanı Üreten Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Kuruluş Başvurularının Alınması

Avcılık Belgesi İptal İşleminin Yapılması

Avcılık Belgesi Vize İşleminin Yapılması

Avcılık Belgesi Yeni Belge Düzenlenmesi

Avlanma İzin Kartı (Pulu) Verilmesi

Avrupa Birliği Ülkelerine Kuru Meyve İhracatı Sağlık Sertifikası Verilmesi

Bedelli tesis edilen veya isimlendirilen hatıra ormanı kurulması başvurularının alınması

Bedelli Veya Bedelsiz İzinlerin Özelleştirme Uygulamaları Kapsamında İşletme Hakkının Devir Edilmesi

Bedelli Veya Bedelsiz İzinlerin Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yaptırılması

Bedelsiz Hatıra Ormanı İsimlendirilmesinin Yapılması

Belge Ön Başvurusu Talebi

Besilik Sığır İşletmesi Kapasite Raporu Verilmesi

Besilik Sığır İthalatı Gerçekleştirecek olan Gerçek ve Tüzel Kişilere Besilik Sığır İthalatı Kontrol Belgesi Verilmesi

Birim Dışı Gelen Talep Doğrultusunda Analiz, Teşhis, Etüt Yapılması ve Danışmanlık, Eğitim Verilmesi

Bitki Analizlerinin Yapılması

Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesinin İptal Edilmesi

Bitki Koruma Ürünleri Toptancı İzin Belgesinin Verilmesi

Bitki Koruma Ürünlerinin İthalatına Esas Uygunluk/Uygunsuzluk Yazısı Verilmesi

Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatına Esas Hammadde Uygunluk/Uygunsuzluk Yazısı Verilmesi

Bitki Koruma Ürününün Etiket Onayının Yapılması İşlemi

Bitki Pasaportu Sistemine Başvuruların Alınması

Bitkisel Gıda ve Yem İthalatı Ön Bildirim İncelemesi ve Uygun Olanların Onaylanması

Bitkisel Üretim Yapan Kişiler İçin Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Yetkisinin Verilmesi

Biyolojik Çeşitlilik İle İlgili Flora Elemanları İçin Yerli Araştırmacı İzin Başvurularının Değerlendirilmesi

Biyolojik Çeşitlilik İle İlgili Kara Avcılığı Kanunu Kapsamında Olmayan Fauna Elemanları İçin Yerli Araştırmacı İzin Başvurularının Değerlendirilmesi

Biyolojik Çeşitlilik İle İlgili Kara Avcılığı Kanunu Kapsamında Olmayan Fauna ve Flora Elemanları İçin Yabancı Araştırmacı İzin Başvurularının Değerlendirilmesi

Buzağı Desteklemesi İçin Başvuruların Alınarak İcmal Listelerinin Askıya Çıkarılması

Büyükbaş (Sığır Cinsi) Hayvanlar İçin Hayvan Kayıt Sisteminde (TÜRKVET) Ölüm-Düşüm İşleminin Yapılması

Büyükbaş Hayvancılık İşletmesi İçin Karantina Yeri Ve İşletme Uygunluk Belgesi Verilmesi

Büyükbaş Hayvanlarda Brucella Hastalığı Teşhis Edilmesi Durumunda Hastalıkla Mücadele İşlemlerinin Yapılması

Büyükbaş Hayvanlarda Şap Hastalığı Teşhis Edilmesi Durumunda Hastalıkla Mücadele İşlemlerinin Yapılması

Büyükbaş Hayvanlarda Tüberküloz Hastalığı Görülmesi Durumunda Hastalıkla Mücadele İşlemlerinin Yapılması

Büyükbaş Hayvanların İl İçinde Satılması Halinde Türkvet’de (Veteriner Bilgi Sistemi) Nakil İşleminin Yapılması

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Kayıt Altına Alınması

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlar. İçin Hayvan Kayıt Sisteminde (TÜRKVET) Düşen Küpe Siparişi Verilmesi

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanlardan Elde Edilecek Sperma, Ovum ve Embriyo İçin Üretim Merkezine Çalışma İzni Verilmesi

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Kesim Amacıyla Hayvan Kayıt Sisteminde (TÜRKVET) Sevk İşleminin Yapılması

CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İhracata Uygunluk Belgesi Verilmesi

CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İthalat Uygunluk Belgesi Verilmesi

Çay Fabrikalarında Kayıtlı Olan Üreticilerin Fabrikalar Arası Nakillerine Onay Verilmesi

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) Desteğine Başvuruların Alınması

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Genel Müdürlüğünce Oluşturulacak Olan Komisyona Katılım. Sağlayarak “Kapsam Ve Özel Format Belirleme Toplantısı” İçin Kurum Görüşünün Oluşturulması

Çiftçi Kayıt Sistemi İçin (ÇKS) Başvuruların Alınarak Kayıtların Yapılması

Çiftçi Kayıt Sistemi Uygulanması

Çiftçilere Ve Araştırma Enstitülerine Haşhaş Ekim İzni Belgesi Verilmesi

Çiftlik Muhasebe Veri Ağına ( ÇMVA ) Sistemine Katılmayı Talep Eden ya da Sisteme Dahil Olması Teklif Edilen İşletmelerle ‘’ Katılım Anlaşması’’ İmzalanması Ve Bir Muhasebe Yılı Sonunda Bilgileri Doğrulanan İşletmelere Katılım Desteği Ödenmesi

Çiğ Süt Desteklemesi İçin İcmal Listelerinin Askıya Çıkarılması

Çiğ Süt Üretimi Destekleme Bilgilerinin, Hayvan Bilgi Sistemi içerisinde yer alan BSKS’ye (Bakanlık Süt Kayıt Sistemi) Girişinin Yapılması

Çoban İstihdamı Destek Bilgisi Sorgulama

Damızlık Boğa ve Safkan Arap Atı Sperması Taleplerinin Alınması

Damızlık Bombus Arısı Kraliçesi. İthalat Kontrol Belgesi Verilmesi

Damızlık Canlı Diğer Hayvanlar İçin İthalat Kontrol Belgesi Verilmesi

Damızlık Harici Hayvanların İthalatı İçin Kontrol Belgesi Verilmesi

Damızlık Hayvanların Üremesinde Kullanılan Sperma, Ovum ve Embriyo Üreme Ürünlerinin İthalatı İçin İzin Verilmesi

Damızlık Küçükbaş Hayvan Taleplerinin Alınması

Damızlık Olarak Seçilmiş Hayvanlardan Sperma, Embriyo ve Ovum Üretimleri İçin İzin Verilmesi

Damızlık Olarak Seçilmiş Sığır Cinsi (Manda Dahil) Boğaların Tabii Tohumlamada Kullanılması İçin İzin Verilmesi

Damızlık Sığır Taleplerinin Alınması

Damızlık Yumurta Ve Civciv İle Kuluçkalık Yumurta İthalat Kontrol Belgesi Verilmesi

Deney Hayvanı Üreten, Kullanan, Araştırma Yetkili veya Temin Eden Kuruluşlar için Çalışma İzni Verilmesi için Açılma Raporu Düzenlenmesi

Deney Hayvanı Üreten, Kullanan, Araştırma Yetkili veya Temin Eden Kuruluşlar için Kuruluş İzni Verilmesi

Deniz Suyu Sıcaklıklarının Ölçülmesi Ve İnternette Yayımlanması

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama İşleminin Yapılması

Dış Merkezler İçin 3 Günlük Hava Tahmin Raporunun Hazırlanması Ve İnternet Üzerinden Yayımlanması

Dikili Ağaç Tahsis Edilmesi

Dökme Olarak İthal Edilecek Etil Alkol ve Metanol İçin İthalat Ön Değerlendirme Belgesi Verilmesi

Durgun Sularda Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin Kurulacağı Ortamın Su Kalitesinin Uygun Olup Olmayacağına Dair Genel Müdürlük Görüşünün Verilmesi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Genel Başvuru

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama İşleminin Yapılması

Etil Alkol Ve Metanol İçin İthalata Uygunluk Belgesi Verilmesi

Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan İhracatı İçin Uluslararası Sağlık Sertifikası Verilmesi

Fahri Av Müfettişliği Kimlik Kartı Verilmesi

Felaketzede İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi

Fidan Taleplerinin Alınması

Fidan Üretici Belgesinin Verilmesi

Geçici Hayvan Bakımevi Kurulması. İzni Verilmesi

Gerçek Kişilerce Alo 180 hattı üzerinden ve TİMER web sayfası üzerinden. Bakanlığımız görev alanına giren konularda talep, öneri ve istekleri alınarak TİMER personelince kabul edilmesi

Gerçek ve Tüzel Kişilere Ait Tarımsal Amaçlı Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarına Ait Şikayetlerin Alınması

Gezginci Arıcıların Yerleşim Yerlerinin Onaylanarak Arı Konaklama Belgesinin Verilmesi

Gıda İşletmelerinde Gıda Kaynaklı Enfeksiyon ve Zehirlenme Olması Durumunda Şikayet Başvurularının Alınması

Gıda Üretim, Satış ve Toplu Tüketim İşletmeleri İçin İşletme Kayıt Belgesi Düzenlenmesi

Gıda ve Gıda Ürünleri İle İlgili İhbar Ve Şikayetlerin Alınarak Sonuçlandırılması

Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Çerçevesinde Ölçüm İstasyonu Kurulması Amacıyla Başvuruların Alınması

Günlük Hava Tahmin Raporunun Hazırlanması Ve İnternet Üzerinden Yayımlanması

Gürcistan Karasularında Su Ürünleri Avcılığında Bulunacaklara İlişkin Başvuruların Alınması

Hatıra Ormanı Kurulması Başvurularının Alınması

Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK) Tarafından Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurullarının Çalışma Yönergelerinin Onaylanması

Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulunun Yurt Dışından Alınan “Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasının” Onayının Yapılması

Hayvan Hastalıklarının Teşhis Edilmesi Amacıyla Laboratuvara Numune Gönderilmesi

Hayvan Hastanesi Ruhsatı Almak İsteyen Müteşebbislerin Başvurularının Alınması

Hayvan Kayıt Bilgilerinin Düzeltilmesi Amacıyla İlçe Komisyonuna Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi ve Alınan Komisyon Kararının İl Müdürlüğüne Gönderilmesi

Hayvan Varlığı Listesi Verilmesi

Hayvanat Bahçesi Açılış Raporu Sahiplerine Hayvanat Bahçesi Ruhsatı Verilmesi

Hayvanat Bahçesi Tesis Kurma Raporu ve İznini Almış Olan Gerçek veya Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Çalışma Ruhsatı Verilmesi Amacıyla Hayvanat Bahçesi Açılma Raporu Düzenlenmesi

Hayvanat Bahçesinde Bulunan Hayvan Türlerine Ait Tür Listesi Formlarının Kabul Edilmesi

Hayvancılık İşletmelerinin Satışı Halinde Hayvan Kayıt Sisteminde (TÜRKVET) Kayıt İşlemlerinin Yapılması

Hayvancılık İşletmesi Açmak İçin Başvuruda Bulunan Kişi/Kurum/Kuruluşlara İşletme Açılmasının, Hayvan Bilgi Sitemine (TÜRKVET) Kayıt Edilmesi

Hayvancılık İşletmesi Faaliyet Belgesi Verilmesi

Hayvancılık İşletmesinin Devredilmesi Halinde Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET) Kayıt İşleminin Yapılması

Hayvancılık İşletmesinin Kiralanması Halinde, İşletmenin Kiracıya Tahsis Edilmesinin Hayvan Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kaydedilmesi

Hayvanlarda Kuduz Hastalığı Görülmesi Halinde Hastalıkla Mücadele İşlemlerinin Yapılması

Hayvanlarda ve Hayvansal Birincil Ürünlerde Belirli Maddeler ve Bunların Kalıntılarının İzlenmesi

Hayvanlardan Elde Edilmiş Olan Tiftik veya Yapağılar İçin Veteriner Sağlık Raporu Verilmesi

Hayvanların Ticari Amaçla Film, Benzeri Çekim ve Reklamlarda Kullanılmasına İlişkin İzin Verilmesi

Hayvansal Ürün İthalatı İçin Kontrol Belgesi Verilmesi

Her Türlü Orman Ağaç Ağaççık Ve Florasına Ait Tohumun Toplanması Ve Dağıtılması

Herbaryum Çalışmalarının Yürütülmesi

Hidrometrik Done Verilmesi

IPARD Proje Durumu ve Bilgisi Sorgulama

İhraç Edilecek Olan Bitkisel Gıda ve Yem için İhracat Sağlık Sertifikası Verilmesi

İl Dışına Sevk Edilecek Küçükbaş Hayvanlar (Koyun-Keçi) İçin Veteriner Sağlık Raporu Verilmesi

İl İçinde Satışı Yapılan Küçükbaş Hayvanların Hayvan Kayıt Sisteminden (TÜRKVET) Çıkış Hareketinin Yapılması

İl Müdürlüklerince Görevlendirilen Kurum Veteriner Hekimleri Tarafından Hayvan Satış Yerlerine Ruhsat Verilmesi

İl Ve İlçe Merkezleri İçin Hava Tahmin Raporunun Hazırlanması Ve İnternetten Yayınlanması

İlçe Müdürlükleri Tarafından Hazırlanan Anaç Manda Destekleme İcmallerinin Konsolide Edilerek Hayvancılık Genel Müdürlüğüne Gönderilmesi (Merkez İlçesi Bulunmayan İllerde)

İlçe Müdürlüklerince Alınana Anaç Koyun Keçi Destekleme Başvurularının Konsolide Edilerek Ödemeye Esas Hak Edişlerin Hayvancılık Genel Müdürlüğüne Gönderilmesi

İlçe Müdürlüklerinden Gelen Büyükbaş Hayvanlara Ait Türkvet Sistemi İle İlgili Kayıt Düzeltmelerinin Yapılması

İlçe Müdürlüklerine Yapılan Arı Kovanı Destekleme Başvurularının Alınarak Destekleme İcmallerinin Hazırlanması ve Hayvancılık Genel Müdürlüğüne Gönderilmesi (Merkez İlçesi Bulunmayan İllerde)

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Üreten İşletmelere Onay Belgesi Verilmesi İçin Başvuruların Alınması

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Üreten İşletmelerin Kayıt Belgesi Verilmesi İçin Başvuruların Alınması

İpek Böcekçiliği Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi

İpekböcekçiliği İle İlgili Destekleme Ödemesi İcmali Hazırlanması

İstihkak Fazlası Ödemeleri Yapılması

İşletme Tescil Belgesi Verilmesi

İşletmesinde 10 Baş ve Üzeri Damızlık Sığır Bulunan İşletme Sahiplerine Türkvet Kayıt Sistemi Kullanıcı Yetkisi Verilmesi ve İptal Edilmesi

İthal Edilecek Bitkisel Gıda Ve Yemin Fiili Kontrolü Yapılarak İthalatına İzin Verilmesi

İthal Edilen Büyükbaş Hayvanların Karantina Altına Alınması ve Gerekli Testlerle Aşıların Yapılarak, Sonucundan İl Müdürlüğüne Bilgi Verilmesi

İthal Edilen Damızlık Küçükbaş (Koyun -Keçi) Hayvanların Karantina Altına Alınması ve Gerekli Testlerin Yapılması Sağlanarak, Sonucundan İl Müdürlüğüne Bilgi Verilmesi

İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesinden Yararlanmak İsteyen Gerçek ve Tüzel Kişilerin Başvurularının Alınması

İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında çalışan Sertifikerlerin Sertifikerlik yetkisinin iptal edilmesi

İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Kişilere Sertifiker Olarak Çalışma Yetkisinin Verilmesi

İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Kontrol Ve Sertifikasyon Hizmetleri Konularında Tüzel Kişilere Yetki Verilmesi

İyi Tarım Uygulamaları Konusunda Çalışan Kontrolörlerin Kontrolörlük Yetkisinin İptal Edilmesi

İyi Tarım Uygulamaları Konusunda Kontrolörlük Yetkisinin Verilmesi

İzin Verilen Alanlarda İrtifak Hakkı Tesisi İçin Kurum Görüşü Verilmesi

Kadro Fazlası, Reforme ve İş Atı Satın Alma Başvurusunun Yapılması

Kağıtlık Odun Tahsis Edilmesi

Kağıtlık Odun Tahsisli Satışının Yapılması

Kamu ve Özel Kişi ve Kurumlara Ait Yeni Kurulacak Fidanlıkların Ekolojik Şartlar Bakımından Fidanlık Kuruluşuna Uygun Olup Olmadıklarının Tespiti İle İlgili Danışmanlık Yapılması

Kamudan Ayrılan Kişilerin Tarım Yayımcısı Sertifikalarının Tarım Danışmanı Sertifikasına Dönüştürülmesi

Kanatlı Hayvanlarda Yalancı Tavuk Vebası Hastalığı Görülmesi Durumunda Hastalıkla Mücadelede Koordinasyonun Yapılması

Kavak Ağaçlandırma Tesisi Maliyetlerinin Belirlenmesi

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağacı Türlerinde Islah Çalışmalarının Yapılması

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağacı Türleriyle İlgili Olarak Fidan ve Ağaç Yetiştirme Konularında Araştırma Yapılması

Kavak ve Hızlı Gelişen Türlere Ait Biyotik ve Abiyotik Zararlılarla İlgili Sorunların Çözümlenmesi

Kavak Ve Hızlı Gelişen Türlerle İlgili Halkla İlişkiler Ve Sosyal Ormancılıkta Karşılaşılan Sorunların Çözümlenmesi

Kavak ve Hızlı Gelişen Türlerle İlgili Toprak Analizleri Yapılarak Teknik Yardımın Sağlanması

Kaybolan Tarım Yayımcısı Sertifikalarının Yenilenmesi

Kayıp, Yıpranma, Belgede Yer Kalmaması Halinde Yeniden Avcılık Belgesi Düzenlenmesi

Kazı Gerektirmeyen Alanlarda Maden Arama İzni Verilmesi

Kırmızı Et Veya Kanatlı Eti Kesimhaneleri İçin İşletme Onay Belgesi Verilmesi

Kırsal Alanda İstihdamı Geliştirmek Amacıyla Açılan Mesleki Kurslarda Kadrosuz Ek Ders Karşılığı Çalıştırılacak Geçici Öğreticilerin Görevlendirilmesi İşlemlerinin Yürütülmesi

Kırsal Alanda İstihdamı Geliştirmek Amacıyla Mesleki Kurslar Düzenlenmesi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemleri. Desteği Almaya Hak Kazanmış Yatırımcıların Mal Alımları için Ödeme Talebi Başvurusu Üzerine Bakanlığa Ödeme Listesinin Gönderilmesi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Başvurularının Alınması

Kırsal Kalkınma Destekleri Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projelerinin Hibe Sözleşmesi İmzalandıktan Sonra İl Proje Yürütme Birimince Mahallinde Yatırım Yeri Tespiti Yapılması

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projelerinin Ödemesi Yapılmış Olanların Teminat Mektubu veya Nakit Teminatlarının İadesi

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projelerinin, Uygun Görülen İhale Sonucunda Yüklenici Firma İle Yatırımcı Arasında Yapılan Uygulama Sözleşmesinin Aslı ve Suretinin Aslına Uygunluğunun Onaylanması ve Asıllarının Yatırımcıya İade Edilmesi

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında, Yatırımcıların Hibe Projesine Esas Satın Alınacak İnşaat, Makine Ve Ekipman Alım İşlerine Ait Fiili Gerçekleştirmelerinden Sonra Ödeme Taleplerini İleterek Ödeme Belgeleri Ve Ekleriyle Birlikte İl Müdürlüğümüze Başvurmaları Ve Ödeme Talebi Gelenlerin Bakanlığımızın Veri Sistemine Girilmesi

Kimyevi Gübre İthalat Uygunluk Belgesinin Verilmesi

Kombinalarımızda büyükbaş ve küçükbaş hayvanını kestirmek isteyen besici veya üreticilerin randevularını sorgulaması

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında Çalışmak Üzere Organik Tarımda Sertifikerlik Yetkisinin Verilmesi

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında Çalışmak Üzere Organik Tarımda Yetkilendirilen Kontrolörlerin Yetkisinin İptal Edilmesi

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında Görev yapmak Üzere Organik Tarımda Kontrolörlük Çalışma İzni Verilmesi

Korunan Alan Belirlenmesine Yönelik Tekliflerin Değerlendirilmesi

Korunan Alan Tekliflerinin Değerlendirilmesi

Korunan Alanlarda Fotoğraf, Film Ve Video Çekim İzinlerinin Verilmesi

Korunma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi Verilmesi

Korunma Amaçlı Verilen Av Tüfeği Taşıma Belgesinin Vize Edilmesi

Koyun keçi türü hayvanlar için küpe numarası ile küçükbaş(koyun-keçi cinsi) hayvan bilgilerinin sorgulanması

Koyun-Keçi Türü Hayvanların Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET) kaydedilmesi

Koyun-Keçi Türü Hayvanların Koyun Keçi Çiçeği Hastalığına Karşı Aşılanması

Köy/Mahalle Sürüsü Çoban Destek Bilgisi Sorgulama

Köylü Pazar Satışı Yakacak Odun Hakkının Verilmesi

Kuduz Şüpheli Hayvanların Müşahede Altına Alınması

Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinin Hijyen ve Sağlık Kontrollerinin Yapılarak Uygun Olanlara Sağlık Sertifikası Verilmesi

Kuluçkahane veya Damızlık Kanatlı İşletmelerine Faaliyet Onay Belgesi Verilmesi

Küçükbaş Hayvancılık İşletmesi İçin Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi Verilmesi

Küçükbaş Hayvancılık İşletmesi Kapasite Raporu Verilmesi

Küçükbaş Hayvanlar İçin Hayvan Kayıt Sisteminde (TÜRKVET) Ölüm Düşüm İşleminin Yapılması

Küçükbaş Hayvanlarda Brucella Hastalığı Görülmesi Durumunda Hastalıkla Mücadele İşlemlerinin Yapılması

Küçükbaş Hayvanlarda Koyun Keçi Çiçeği Hastalığı Teşhis Edilmesi Halinde Hastalıkla Mücadele İşlemlerinin Yapılması

Küçükbaş Hayvanlarda Koyun Keçi Vebası Hastalığı Görülmesi Halinde Hastalıkla Mücadele İşlemlerinin Yapılması

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvanların Hayvan Kayıt Sisteminde (TÜRKVET) Tanımlanması Amacıyla Küpelenmesi

Küçükbaş/Büyükbaş. Hayvanlarda Şarbon Hastalığı Görülmesi Durumunda Hastalıkla Mücadele İşlemlerinin Yapılması

Lif Yonga Odunu, Kabuklu Kağıtlık Odun ve Talaş Odunu Tahsis Edilmesi

Lisans Düzeyinde Eğitimlerini Tamamlayanların Tarım Danışmanı Sertifikasının Değiştirilmesi

Lisans Düzeyinde Eğitimlerini Tamamlayanların Tarım Yayımcısı Sertifikasının Değiştirilmesi

Lisanslı Ve Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali Kurulması Amacıyla Arazi Sınıf Tespiti İçin Başvurularının Alınması

Maden Arama, Maden İşletme, Tesis veya Altyapı Tesislerine Kesin İzin Verilmesi

Maden Arama, Maden İşletme, Tesis veya Altyapı Tesislerine Ön İzin Verilmesi

Maden arama/işletme/tesis/altyapı tesis izninin iptal edilmesi

Maden Ocağı İşleten Gerçek ve Tüzel Kişilere Maden Direği ve Sanayi Odunu Tahsis Edilmesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama İşleminin Yapılması

Meteorolojik Bilgi Taleplerinin Karşılanması

Meteorolojik Konularda Seminer ve Eğitim Taleplerinin Alınması

Meteorolojik Ölçüm Cihazları Kalibrasyon Başvuru İşlemleri

Milli Park Tabiat Parkı Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarında Kamulaştırma Yapılması

Milli Park ve Tabiat Parkı Sahalarında Gelişme Planlarında Öngörülen Projelere İlişkin Görüş Verilmesi

Milli Park Ve Tabiat Parkı Sahalarında Yapılan Her Tür Ve Ölçekteki Planlara Dair Bakanlık Görüşünün Verilmesi

Milli Park Ve Tabiat Parkı Sahalarındaki Orman Sayılmayan Alanlarda Gerçekleştirilen Her Türlü Faaliyetlere Yönelik Bakanlık Muvafakatının Verilmesi

Milli Park Ve Tabiat Parkı Sahalarındaki Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Verilmesi

Milli Park Ve Tabiat Parkı Sahalarındaki Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Verilmiş Mevcut Turizm İzinlerine İlave Tadilat Kapasite Tür Ve Sınıf Değişikliği Üçüncü Kişilere İşlettirme İzin Devri İzin İptali İrtifak Hakkı Tesisi Vb Taleplerinin Değerlendirilmesi

Milli Park Ve Tabiat Parkı Sahalarındaki Orman Vasıflı Alanlarda Ön İzin Verilmesi

Milli Park Ve Tabiat Parkı Sahalarındaki Orman Vasıflı Alanlarda Turizm Maksatlı Kesin İzinler Hariç İrtifak Hakkının Tesis Edilmesi Maksadıyla Görüş Verilmesi

Milli Park Ve Tabiat Parkı Sahalarındaki Orman Vasıflı Alanlarda Verilen Kesin İzinlerin Devrinin Yapılması

Milli Park Ve Tabiat Parkı Sahalarındaki Orman Vasıflı Alanlarda Verilen Ön Kesin İzinlerin İptal Edilmesi

Milli Park Ve Tabiat Parkı Sahalarındaki Orman Vasıflı Alanlarda Verilen Turizm Maksatlı İzinler Hariç İzinlere Konu Tesislerin Kiralanması İçin Üçüncü Kişilere İşlettirme İzninin Verilmesi

Milli Park Ve Tabiat Parkı Sahalarındaki Orman Vasıflı Arazilerde Kültür Ve Turizm Bakanlığı Lehine Turizm Amaçlı Tahsis Yapılması

Muhafaza Ormanlarında Verilmesi Talep Edilen Maden Ruhsatına İlişkin Kurum Görüşü Verilmesi

Mücadele Amaçlı Sürek Avı Başvurularının Alınması

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) Kapsamında, İthalat (İmport) İzni Verilmesi

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) Kapsamında, CİTES İhracat, Yeniden İhracat. (Export, Re-Export, Other) İzni Verilmesi

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme Kapsamına Giren Orman Ürünlerine CITES Belgesi Verilmesi

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme(CITES) Kapsamına Girmeyen Orman Ürünlerine İthalata ve İhracata Uygunluk Belgesi Verilmesi

Odun Dışı Orman Ürünlerinin Üretim İşlemlerinin Yapılması

Organik Tarım Kapsamında Kontrol ve Sertifikasyon hizmetleri konularında Gerçek ve Tüzel kişilere yetki verilmesi

Organik Tarımda Sertifikerlik Yetkisinin İptal Edilmesi

Orman Ağacı Fidan Üretimi Çalışmalarında Kullanılacak Fidanların Tahsisinin Sağlanması

Orman Ağaç Ağaççık Ve Florasına Ait Fidanların Üretilmesinin Ve Ürettirilmesinin Sağlanması

Orman Ağaç Ağaççık Ve Florasına Ait Fidanlarının Üretilmesi Ve Ürettilmesinin Sağlanması

Orman Ağaçları Tohumları Kalite Kontrol Çalışmalarının Yapılması

Orman Bitki Türlerine Ait Yetiştirme Materyallerinin İhracat Başvuruları İçin Ön İzin Verilmesi

Orman Bitki Türlerine Ait Yetiştirme Materyallerinin İthalat Başvuruları İçin Ön İzin Verilmesi

Orman Bitkisi Tohumlarının Üretilmesi, Tahsisi Ve Dağıtımının Yapılması

Orman Bitkisi Tohumluk Üreticilerinin Orman Bitki Pasaport Sistem Başvurusu

Orman Bitkisi Tohumluk Üreticilerinin Yetkilendirilmesi ve Denetlenmesi

Orman Genel Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama İşleminin Yapılması

Orman Genel Müdürlüğü ve Özel Ağaçlandırma Sahiplerince Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Gibi Faaliyetlerin Uygunluğu ve Sorunları ile İlgili Olarak Önerilerde Bulunulması

Orman Genel Müdürlüğüne Gelen Orman Kadastrosu ve 2B Yapılması Talep Dilekçelerinin Değerlendirilmesi

Orman Kadastrosu Görmemiş Yerlerdeki Orman Alanları ile Özel ve Tüzel Kişilik Ormanlarından Doğan Mülkiyet Anlaşmazlıklarının Çözülmesi Hakkında Gelen Başvuruların Değerlendirilmesi

Orman Kadastrosu Yapılan Yerlerde Mevzuatta Yer Alan Uygulamalara İlişkin Taleplerin Değerlendirilmesi

Orman Köylülerinin Sosyal ve Ekonomik Nitelikli Kredi Taleplerinin Alınması

Orman Sayılan Alanlarda Bedelli/Bedelsiz Ön/Kesin İzin Verilmesi Veya Verilen İznin Uzatılması

Orman Sayılan Alanlarda Verilen Bedelli/Bedelsiz Ön/Kesin İzinlerin İptal Edilmesi

Orman Sayılan Alanların Kültür Ve Turizm Bakanlığına Tahsis İşlerinin Yapılması

Orman Sayılmayan Sahipli Arazideki Ağaçların Kesilmesi

Orman Sayılmayan Sahipli Arazideki Ağaçların Kesilmesi İçin İzin Verilmesi

Orman Sayılmayan Yerlerde Bulunan Ağaç ve Ağaççıklardan Sahiplerinin Faydalanmasına Yönelik İtirazların İncelenmesi

Orman Sınırlarının İmar Planlarına İşlenmesi

Orman Ürünlerinin Elektronik Satışının Yapılması

Ormancılık Alanında Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Yapılması ve Yayına Hazır Hale Getirilmesi

Ormanda Otlatma ve Geçiş İzinleri Verilmesi

Ormanlık Alanlarda Uygulanması İstenen Yeni Teknik ve Ürünlerin Denenerek Fizibilite Raporlarının Düzenlenmesi

Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Kesin İzin Belgesinin Verilmesi

Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Ön İzni Belgesinin Verilmesi

Öğrencilere Verilecek Mesleki. Staj Eğitimi Başvurularının Alınması

Özel Ağaçlandırma Özel İmar İhya Ve Özel Orman Fidanlık Çalışmalarına Hibe Verilmesi

Özel Ağaçlandırma Saha İzni Verilmesi

Özel Orman Fidanlığı Kurulması ve İzlenmesi

Özel Sektörlerin Başvuruları Alınarak Tarımsal Sulama Amaçlı Tesislerin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi

Personel Alımına İlişkin İş Başvurularının alınması

Personel istihdamı iş başvurularının alınması

Petrol/Doğalgaz Arama Veya İşletilmesi İçin Verilen İzinlerin İptal Edilmesi

Piyasaya Arz Ambalajında Etil Alkol,Metanol ve Alkollü Karışımlar İçin İthalat Ön Değerlendirme Belgesi Verilmesi

Profesyonel Uygulayıcılar İçin Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesinin Verilmesi

Ruhsatlı Üreticilerin Budama Desteği Sorgulanmasının Yapılması

Rüzgar ve Güneş Ölçüm İstasyonları Kontrol Başvuru İşlemleri

Safkan Arap Atlarına Pansiyoner Hizmeti Başvurusunun Yapılması

Safkan Arap Taylarının Satışının Yapılması

Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Don Değişikliği, Don ve Eşkal Kaydının Düzeltilmesi

Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Sahip Değişikliklerinin Yapılması

Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soykütüğüne Kayıt ve Tescil Başvurularının Alınması

Sahibinin Vefat Etmesi Nedeniyle, Hayvancılık İşletmesinin Mirasçılarına Devir Yapılmasının Türkvet’e Kaydedilmesi

Sahipli Arazilerde Özel Ağaçlandırma Müracaatlarının Alınması

Sanayi Odunu Tahsis Edilmesi

Satın Alınan Büyükbaş Hayvanların Hayvan Kayıt Sisteminde (TÜRKVET) varış hareketinin onaylanması

Satın Alınan Küçükbaş Hayvanların Hayvan Kayıt Sisteminde (TÜRKVET) Kaydının Yapılması

Sığır cinsi hayvanlar için küpe numarası ile büyükbaş(sığır cinsi) hayvan bilgilerinin sorgulanması

Sığır Cinsi Hayvanlara Ait Hayvan Pasaportu Verilmesi

Sığır Cinsi Hayvanların Şap Hastalığına Karşı Aşılanması

Sığırcılık İşletmesi Kapasite Raporu Verilmesi

Sokak hayvanlarına ait gelen şikayet ve görüşlerin değerlendirilmesi

Soy Kütüğüne Kayıtlı Arap ve İngiliz Atlarına Pedigri Belgesi Kaybından Dolayı Yeni Pedigri Verilmesi İçin Başvuruların Alınması ve Yenisinin Verilmesi

Soy kütüğüne kayıtlı Safkan Arap ve İngiliz Atlarına Damızlık Belgesi Başvurularının Alınması

Soy kütüğüne kayıtlı Safkan Arap ve İngiliz Atlarına Damızlık Vizesi Yapılması İçin Yapılan Başvuruların Alınması, Vizelerin Yapılması ve Bakanlığa Bildirilmesi

Soy Kütüğüne Kayıtlı Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Ölüm Bildirimi Başvurularının Alınması

Sperma, Ovum ve Embriyo İthalatı İçin Gerçek Kişi ve Tüzel Firmalara Yeterlilik Belgesi Verilmesi

Sportif Amaçlı Amatör Balıkçı Belgesi Verilmesi

Stajyer Adayının Bakanlık Birimlerindeki Branş ve Kontenjan Bilgilerini. Sorgulamasının Sağlanması ve Stajyer Adayının Başvurusunun Alınması

Su Analizlerinin Yapılması

Su Kalitesi Veri Taleplerinin Karşılanması

Su Ürünleri Bilgi Sisteminin İşletilmesi

Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Yapılmasına İlişkin Başvuruların Alınması

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisi Kurulmasi İçin Ön İzin Başvurularının Alınması

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapanlara Verilecek Ürün Desteklemeleri Başvurularının Alınması ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne Gönderilmesi.

Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi Veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesinin Verilmesi İçin Başvuruların Alınması.

Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesis Projelerinin İptal Edilmesi

Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesis Ve Projelerinin Devir Başvurularının Alınması.

Su ve Rüzgar Erozyonu’nun İzleme ve Değerlendirilmesi

Sulak Alan Faaliyet İzni Verilmesi

Sulak Alan Faaliyeti İzin Belgesi Verilmesi

Sulak Alan Koruma Bölgeleri İle Akarsu Koruma Bandı Sınırları İçerisinde Yabani Bitki ve Hayvan Toplanması İzni Verilmesine İlişkin Bölge Müdürlüğüne Görüş Gönderilmesi

Sulak Alanlarda Saz Kesimi İzin Belgesi Verilmesi

Sulak Alanların Belirlenmesine Yönelik Tekliflerin Değerlendirilmesi

Suyun ve Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Projeye Dayalı Olarak Kiraya Verilmesi

Sürü Yöneticisi İstihdam Eden işletmelere Destekleme Ödemesi Yapılması Amacıyla, Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Sürü Yöneticisi İstihdamı Destekleme Başvurularının Alınması

Süs Bitkileri İhracatı Ön İzninin Verilmesi

Süs Bitkisi Üretici Belgesinin Verilmesi

Şeker Kanunu Kapsamındaki Ürünler İçin İhraç Ön İzin Belgesi Verilmesi

Tahsisli Yakacak Odun Satışı Yapılması

Talep Ve Şikayet Başvurularının Değerlendirilmesi

Talepler Doğrultusunda Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde Üreticilik Kaydı Olup Olmadığı Hakkında Bilgi Verilmesi

Tarım Arazilerinde Devir, Tevhit, İfraz ve Vasıf Değişiklikleri Taleplerinin Değerlendirilmesi

Tarım Arazilerinde Satış, Hibe,Tevhid,İfraz Veya Takas Yolu İle Devir İşlemlerinin Yapılması

Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımıyla İlgili İzinlerin Verilmesi

Tarım Arazilerinin Ekim Durumlarının Tespit Edilmesi

Tarım Danışmanı Olarak Sertifikaları Bulunan Kişilerin Sertifikalarının Uzman Tarım Danışmanı Olarak Yeniden Düzenlenmesi

Tarım Danışmanı Sertifikalarındaki Maddi Hataların Düzeltilerek Sertifikaların Yeniden Tanzim Edilmesi

Tarım Danışmanı Sertifikalarının Vize Edilmesi

Tarım Danışmanı Sertifikasının Ad ve/veya Soyadı Değişikliği Durumunda Yeniden Düzenlenmesi

Tarım Danışmanlarının Sertifikalarının Yenilenmesi

Tarım Dışı Arazi Kullanım İzni Olumsuz Verilen Karara Yapılan İtirazların Alınması

Tarım Reformu Uygulama Alanlarındaki Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi

Tarım Sigortaları Havuzu Poliçe Sorgulama

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama İşleminin Yapılması

Tarım ve Orman Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama İşleminin Yapılması

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Kütüphanesi Katalog Tarama Hizmetinin Sunulması

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Kütüphanesine Üye Kayıt Hizmetinin Sunulması

Tarım Yayımcılarının Sertifikalarının Yenilenmesi

Tarım Yayımcısı Sertifikalarındaki Madde Hatalarının Düzeltilerek Sertifikaların Yeniden Tanzim Edilmesi

Tarım Yayımcısı Sertifikalarının Ad ve/veya Soyadı Değişikliği Durumunda Yeniden Düzenlenmesi

Tarım Yayımcısı Sertifikalarının Vize Edilmesi

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projelerinin Yerinde Tespiti Yapılan ve Projeye Başlayan Yatırımcıların İhale Dosyalarının İncelenmesi

Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Ve Ortaklarının Muaccel Borçlarının Yapılandırılması

Tarımsal Amaçlı Yapı Başvurularının Değerlendirilmesi

Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Sunan Kişi ve Kuruluşlar Tarafından İşletme Envanter ve Tarımsal Bilgi Formu Düzenlenerek. İl/İlçe Müdürlüğüne Gönderilmesi

Tarımsal Mekanizasyon Araçlarıyla İlgili Standardizasyon Çalışmalarına Görüş Verilmesi

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti Destekleme İcmallerinin Hazırlanarak İlgili Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına Gönderilmesi

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinde Yayımcı Olarak Görev Alacak Kişilerin Sertifikalarının Uzman Tarım Yayımcısı Olarak Yeniden Düzenlenmesi

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavının Bakanlık Tarafından Yapılması İçin Başvuruların Alınması

Tek Tırnaklı, Çift Tırnaklı ve Diğer Memeli Hayvanlarda Embriyo Transferi Yapılabilmesi İçin Gerekli Eğitimin Verilmesi Amacıyla Yapılacak Embriyo Transferi Kursu Başvurularının Alınması ve İlgili Genel Müdürlüğe Gönderilmesi

Tek Tırnaklı, Çift Tırnaklı ve Diğer Memeli Hayvanlarda Suni Tohumlama Eğitimin Verilmesi Amacıyla Kurs Başvurularının Alınarak Bakanlığa Bilgi Verilmesi

Tek Tırnaklı, Çift Tırnaklı ve Diğer Memeli Hayvanlarda Suni Tohumlama İçin Veteriner Hekim Gözetiminde Olmak Şartı İle Veteriner Sağlık Teknikerlerine/Teknisyenlerine Suni Tohumlama Yapabilme İzni Verilmesi

Tek Tırnaklı, Çift Tırnaklı ve Diğer Memeli Hayvanlarda Suni Tohumlama ve Embriyo Transferi İçin Verilen Suni Tohumlama Yapabilme İzninin İptal Edilmesi

Tek Tırnaklı, Çift Tırnaklı ve Diğer Memeli Hayvanlarda Suni Tohumlama ve/veya Embriyo Transferi İçin Serbest Veteriner Hekimlere Suni Tohumlama/veya Embriyo Transferi Yapabilme İzni Verilmesi

Tekniker Tarım Danışmanı Sertifikasının, Tarım Danışmanı Sertifikasına Dönüştürülme Taleplerinin Alınarak Merkezi Sınav Öncesi Alınan Sertifikaların Eğitim, Yayım Ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına Gönderilmesi Ve Merkezi Sınav Sonrası Alınan Sertifikaların UTEM’e Gönderilmesi

Tekniker Tarım Yayımcısı Sertifikasının Tarım Yayımcısı Sertifikasına Dönüştürülme Taleplerinin Alınarak Merkezi Sınav Öncesi Alınan Sertifikaların Eğitim, Yayım Ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına Gönderilmesi Ve Merkezi Sınav Sonrası Alınan Sertifikaların UTEM’e Gönderilmesi

Teknisyen Tarım Danışmanı Sertifikasının Tekniker Tarım Danışmanı Sertifikasına Dönüştürülme Taleplerinin Alınarak Merkezi Sınav Öncesi Alınan Sertifikaların Eğitim, Yayım Ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına Gönderilmesi Ve Merkezi Sınav Sonrası Alınan Sertifikaların UTEM’e Gönderilmesi

Teknisyen Tarım Danışmanı Sertifikasının Tekniker Tarım Danışmanı Sertifikasına Dönüştürülmesi

Teknisyen Tarım Yayımcısı Sertifikasının Tekniker Tarım Yayımcısı Sertifikasına Dönüştürülme Taleplerinin Alınarak Merkezi Sınav Öncesi Alınan Sertifikaların Eğitim, Yayım Ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına Gönderilmesi Ve Merkezi Sınav Sonrası Alınan Sertifikaların UTEM’e Gönderilmesi

Teknisyen Tarım Yayımcısı Sertifikasının Tekniker Tarım Yayımcısı Sertifikasına Dönüştürülmesi

Tektırnaklı Hayvanlarda Ruam Hastalığı Görülmesi Halinde Hastalıkla Mücadelede Koordinasyonun Yapılması

Tel Direği, Sırık ve Çubuk Tahsis Edilmesi

TİGEM İşletmelerindeki Alet, Makine ve Tesislerin TİGEM Barem Fiyatlarından Kiralama Başvurusunun Yapılması

Tohum Taleplerinin Alınması

Tohum Üretici Belgesinin Verilmesi

Tohum Yetiştirici Belgesinin Verilmesi

Tohumluk İhracatı Ön İzninin Verilmesi

Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Tohumluk Beyanname Başvurularının Alınması

Tomruk Tahsisi Yapılması

Toprak Analizlerinin Yapılması

Toprak Mahsulleri Ofisinin Faaliyet Alanına Giren Ürünlerin. Alım Dönemlerinde Alımının Yapılmasına Yönelik Randevu Verilmesi

Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarları Analiz Sonuçlarının Sorgulanması

Turba Analizi Yapılması

Turba Çıkarımı İzin. Belgesi Verilmesi

TÜKAS Tarımsal Üretim Sistemi İçin Başvuruların Alınması

Tüketim Ve Üretim Amaçlı Bitki, Bitkisel Ürünler Ve Diğer Maddelerin Giriş İşlemleri için Uygunluk veya Uygunsuzluk Yazısı Verilmesi

Tüketim, Üretim Amaçlı Bitki, Bitkisel Ürünler ve Diğer Maddelerin Çıkış İşlemlerinde Yapılan Resmi Kontroller Sonucunda Bitki Sağlık Sertifikası Verilmesi

Türkiye İçin Kuraklık Analizlerinin Yapılması ve İnternet Üzerinden Yayınlanması

Türkvet Sistemi ve Koyun Keçi Kayıt Sistemi Kullanıcıları İçin Kayıt/İptal Güncellemelerinin Yapılması

Türkvet’de (Hayvan Kayıt Sistemi) Hayvan Kayıt Bilgilerinin Düzeltilmesi İçin Başvuruların Alınması

Tütün İhracatı Uygunluk Belgesi Verilmesi

Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi Verilmesi

Tütün Taşıma Bildirimlerinin Alınması

Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Su ve Atıksu Eğitimleri Verilmesi

Uzun Vadeli (Aylık) Tahminlerin Yapılması Ve İnternetten Yayınlanması

Uzun Vadeli (Mevsimlik) Tahminlerin Yapılması Ve İnternetten Yayınlanması

Üreme Ürünlerinin (Sperma, Ovum ve Embriyo) Üretimi için Merkeze Kuruluş İzni Verilmesi

Üretici Cari Detay Bilgileri Sorgulama

Üretici Cari Detay Bilgilerinin Düzenlenmesi Ve Bilgi Akışının Sağlanması

Üretici Fark Ödemesi Desteğinin Sorgulanması

Üretici Tanıtım Kartı Bilgileri Sorgulama

Üretici Yıllık Alımlar Sorgulama

Üreticiden Peşin Hububat Alımı Yapılmasına İlişkin Ödemelerin İzlenmesi

Üreticiden Peşin Hububat Alımına İlişkin Randevu Verilmesi

Vatandaşların Vermiş Olduğu Dilekçelerin İncelenmesi ve Sonucunun Bildirilmesi

Veteriner Hekim Muayenehane Ruhsatı Verilmesi

Veteriner Hekim Poliklinik Ruhsatı Verilmesi

Veteriner Hekimler İçin Sığırlarda Embriyo Transferi Kursunun Koordine Edilerek Kurs Sonucunda Sertifika Verilmesi

Veteriner Hekimler İçin Sığırlarda Embriyo Üretimi Kursunun Koordine Edilerek Sertifika Düzenlenmesi

Veteriner Hekimler İçin Sığırlarda Rekto-Vaginal Yöntemle Suni Tohumlama Kursunun Koordine Edilerek Sertifika Verilmesi

Veteriner Konuları Ile Ilgili Teşhis Ve Analizleri Için Kurulacak Veteriner Teşhis Ve Analiz Laboratuarlarına Kuruluş İzni Verilmesi

Veteriner Sağlık Teknikeri için Sığırlarda Rekto Vaginal Yöntemle Suni Tohumlama Kursunun Koordine Edilerek Sertifika Verilmesi

Veteriner Sağlık Teknisyenleri için Sığırlarda Rekto Vaginal Yöntemle Suni Tohumlama Kursunun Koordine Edilerek Sertifika Verilmesi

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarına Çalışma İzni Almak isteyen Müteşebbislerin Başvurularının Alınarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Gönderilmesi

Yabancı Araştırmacılar İçin. Kara Avcılığı Kanunu Kapsamında Olan Fauna Elemanlarına Yönelik Araştırma İzin Başvurularının Değerlendirilmesi

Yabancı Turist Avcılar Geçici Avcılık Belgesi Düzenlenmesi

Yabancıların Türkiyede Tarım Arazisi Hak Edinimleri İzinlendirme Sürecinde Görüş Verilmesi

Yağlı Lifli Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumlarının Sertifikalandırılması İçin Tarla Kontrol Raporunun Hazırlanması

Yem Bitkileri Desteklemelerinin Başvurularının Alınarak Kayıtlarının Yapılması

Yem İşletmeleri İçin İşletme Kayıt Belgesi Düzenlenmesi

Yemeklik Tane Baklagil. ve Yem Bitkileri Tohumlarının Sertifikalandırılması İçin Tarla Kontrol Raporunun Hazırlanması

Yerli Araştırmacılar İçin Kara Avcılığı Kanunu Kapsamında Olan Fauna Elemanlarına Yönelik Araştırma İzin Başvurularının Değerlendirilmesi

Yerli Avcılar İçin Özel Avlandırma İzin Belgesi Düzenlenmesi

Yurt İçi Sertifikalı Tohumluk Kullanım Desteklemesi Başvurularının Alınarak Kayıtlarının Yapılması

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretimi Desteği İçin Başvuruların Alınarak Sisteme Kayıtlarının Yapılması

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı (YYT) İthalatının Yapılabilmesi İçin İthalat Uygunluk Belgesinin Düzenlenmesi

e-Devlet üzerinden yakında alınabilecek hizmetler

Çiftçimize En Yakın Lisanslı Depo Bilgileri

Pancar Taahhüt Bilgileri

En Yakın Tohum Bayi Bilgileri

En Yakın İlaç Bayileri Bilgileri

En Yakın Gübre Bayi Bilgileri

Klinik ve Veteriner Bilgileri

Çiftçi Danışman Bilgileri

Hayvan Sağlığı Bilgileri

Hayvan Küpe Sorgulama

Bitki Koruma Ürünleri Müracaatı

Bitki Koruma Ürünleri Müracaat Sonucu

Arıcılık İle İlgili Bilgiler

En Yakın Mesire Yerleri ve Kent Ormanları Bilgileri

En Yakın Milli Park Bilgileri

Logo Kullanma İzin Belgesi Talebi

Av dönemleri ile ilgili bilgiler

Anaç Koyun Keçi Desteği,

Çoban İstihdamı Destek Bilgisi

Sigortalı Parseller Ve Hayvan Bilgileri

Sosyal yardımlaşma yardımı almak isteyen vatandaşları için gelir hesabı Belgesi

İllere Göre Baraj Doluluk Oranları

Hal Bilgileri

İl Bazında ORKÖY destekleri

İl Bazında Kayıtlı Hayvan Sayıları

İl Bazında Süt Üretim Verileri

Gemi Ruhsat Bilgileri (Kendi Adına)

Gemi Plakasına Yazılan Cezalar

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Kuruluş Yeterlilik İzni

Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Çalışma/Çalışma Yeterlilik İzni

Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi

Tarım Danışmanı Sertifikası

Tarım Yayımcısı Sertifikası

Alkollü İçki Üretim İzni Verilmesi

Küpe Firması Kayıt Belgesi

Bitki Koruma Ürünü Ruhsatı

Bitki Koruma Ürünü Üretim İzin Belgesi

Veteriner Tıbbi Ürün Satış İzni

Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi

Amatör Balıkçılık Yarışmaları İzinleri

Bitki Koruma Ürünleri Deneme Yetki Belgesi

Yem Katkı Maddelerinin Onayı

Yem İhracat Ön İzin Belgesi

Tesis Devir İzni

Makinelerin Ülke Dışına Çıkarılma İzni

Tohumluk İthalat Ön İzni

Tohumluk İhracat Ön İzni

Tohumluk Meyve Asma Çeşitleri Üretim İzni

İhraç Amaçlı Veteriner Tıbbi Ürün Pazarlama İzni

Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri için Kayıt Belgesi

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store