Koronavirüs Pandemisi ile Mücadele Kapsamında Aldıımız Tedbirler

Koronavirüs pandemisi bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de günlük hayatı olumsuz anlamda etkiledi ve etkisini de giderek artırmaya devam ediyor. Bakanlık olarak, salgın karşısında gerekli tüm kişisel sağlık tedbirlerimizi aldık ve halkımız için çalışmaya devam ediyoruz.

Tüm tedbirleri almış olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ettiğimiz bu zorlu süreçte, biliyoruz ki Türkiye’nin bitkisel üretiminin devamlılığını ve gıda arz güvencesini sağlamak, önümüzdeki dönem için çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Bu önemli görevin bilinciyle çalışmalarımızı hem Tarım ve Orman Bakanlığımızın bütün birimleriyle sürdürüyor, hem de diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunarak, gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; Koronavirüs pandemisi, aldığımız ve alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil.

Tedbirlerimiz ise şöyle:

 • Bu süreçte, çiftçimizin üretim için finansman kaynağı sağlaması amacıyla 10,7 milyar liralık destekleme ödemesini hesaplarına yatırdık. Bu yıl içerisinde ödeyecek olduğumuz 22 milyar liralık destekleme ödemesinin neredeyse yarıya yakınını 2020 yılının ilk çeyreğinde ödemiş olduk.
 • Üreticilerimizin girdi maliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla 2019 Aralık Ayı Çiğ Süt ve 2019 Yılı Manda-Malak Desteği 17 Nisan 2020 günü, 2019 1. Dönem Buzağı Desteği, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği, Çoban İstihdam Desteği ödemeleri ise Nisan ayı içerisinde yapılacaktır.
 • Süt üretiminde sürdürülebilirliğin korunmasına yönelik olarak 2019 Aralık, 2020 Ocak, Şubat ve Mart ayı Çiğ Süt Prim Desteği 15 kuruşa kadar artırılmıştır.
 • 2019 yılı Buzağı Desteklemeleri’nde 31.12.2019 tarihine kadar olan başvuru döneminde destekleme başvurusu bulunmayan yetiştiriciler, 1.4.2020–15.6.2020 tarihleri arasında başvurularını yapabileceklerdir. Bir defaya mahsus olmak üzere yazılı talepte bulunmalarına gerek olmaksızın destekleme çalışmaları yapılacaktır.
 • Ülkemiz için stratejik ürünlerde rekolte artışını sağlayabilmek, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde arazilerinde üretime yönlendirebilmek için “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı” başlatılmıştır.
 • Ekim yapılmadığı için boş kalacak arazilerin olduğu 21 pilot ilimizde ilave yazlık ekilişlerle, bitkisel üretime kazandırılmasına yönelik olarak çalışmalar başlatılmıştır. Bu şekilde ilave olarak yazlık ekim yapılabilecek illerimizde, stratejik öneme sahip hububat, yağlı tohumlar ve baklagiller için tohum ihtiyacının %75'i hibe ile karşılanarak 364 bin dekar alanda ekime başlanmıştır.
 • lk aşamada ekilişleri yapılan ve hasat edilecek olan ürünün toplam rekoltesi 80.000 ton ve bitkisel üretim değeri ise 220 milyon lira seviyelerinde olacaktır.
 • 2019/2020 üretim sezonunda bitkisel-hayvansal üretimde arz açığı oluşmaması ve Bakanlığımız uhdesinde yer alan çalışma konularında korona virüsten dolayı herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için alınan tedbirler nedeniyle, üreticilerimizin fark ödemesi desteğine başvuramaması ve neticesinde mağdur olmamaları amacıyla 2019 yılı ürünü olan;
 • Yağlı Tohumlu Bitkiler ile Dane Zeytine yönelik fark ödemesi destekleri son başvuru tarihi 30 Nisan 2020'ye, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır fark ödemesi destekleri son başvuru tarihi 29 Mayıs 2020'ye, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım desteklemeleri son başvuru tarihi 30 Nisan 2020'ye uzatılmıştır.
 • Çiftçilerimize Tarımsal üretimde düşük faizli kredi desteği veriyoruz. Bu kapsamda; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanacakları kredileri yüzde 25 ila yüzde 100 oranlarında sübvanse edeceğiz.
 • Çiftçimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile ilgili 4 karar daha aldık;
 1. 30 Nisan 2020 tarihine kadar, yurt genelinde yürütülmekte olan icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecektir.
 2. Kredi ödemlerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip ve hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.
 3. Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle risk merkezindeki siciline “Mücbir Sebep” notu düşülmesi sağlanacak.
 4. Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.
 • Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan çiftçilerimize bu zor günlerde destek olmak amacıyla Nisan, Mayıs ve Haziran ayı kiralama ödemelerini 6 ay süre ile erteledik.
 • Sulama birliklerinin kullandıkları karar destek sistemi olan SUTEM (Sulama Tesisleri Mekânsal Bilgi Sistemi) üzerinden Çiftçilerin sulama beyannamesi 15 Mart olan son tarih ilk aşamada 30 Nisan tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, su kullanıcıları (çiftçiler) tarafından www.sutem.dsi.gov.tr adresi üzerinden de sulama birliklerine beyanname verilebilme olanağı sağlanmıştır.
 • Bireysel sulama taleplerinin değerlendirilmesinde arazi çalışmaları yapılamıyor ise, taleplerin mevcut projeler ile çakışıp çakışmadığına bakılarak, talep sahibinin talebindeki bilgiler esas alınarak, suyun yetersiz olması durumunda sorumluluğun tamamen talep sahibine bırakılması, diğer su kullanıcılarının haklarına riayet edilmesi ve suyun yetersiz kalması durumunda hiçbir hak talebinde bulunulmaması koşuluyla, tek yıllık bitkiler için sadece önümüzdeki sulama sezonu (2020 yılı) dönemini kapsayacak sürede (biriktirmeli yapılardan, yüzey sularından ve 10 metreye kadar olan kuyulardan) su kullanım talepleri olumlu olarak karşılanacaktır.
 • Çiftçimizin tarımsal sulama amaçlı “yer altı suyu kuyusu” açmak için talep ettiği Arama ve Kullanma Belgesi alma süreci, arazi çalışması yapılarak yaklaşık 1–1,5 ay sürmektedir. Ancak Covid-19 sürecinde; Çiftçimizin Yeraltısuyu kuyusu açabilmesi için beyana esas tutanağı alınıp ivedi bir şekilde belgesi verilerek kuyu açmasına müsade edilmektedir.
 • ESK, süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen referans fiyatın altına inmesini önlemek amacıyla piyasa ihtiyaçları doğrultusunda süt müdahale alımları yapmaktadır.
 • Ayrıca balıkçılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve üreticiyi korumak amacıyla, piyasada balık alım fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında kaldığı dönemlerde balık piyasasında üretim istikrarını sağlamak amacıyla uygun fiyattan balık alımına başlayacaktır.
 • 13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının (KKYDP) İl Müdürlükleri ile Yatırımcılar arasındaki Hibe sözleşmesi imzalama süreçleri Covid-19 salgın nedeniyle 1 ay uzatılmıştır.(23.03.2020 -23.04.2020)
 • IFAD destekli Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi (GTHKP) kapsamında Konya ve Karaman İllerinde Proje kapsamında hibe çağrılarına çıkılması salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar ertelenmiştir.
 • Çiftçilerimiz İl/İlçe Müdürlüklerimize gelmeden ÇKS başvurularını (Çiftçi Kayıt Sistemi) e-devlet üzerinden de yapabilmektedir.
 • Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, Üretici ve Yetiştirici Birliklerinin Genel Kurullarının ertelenmesine ilişkin yasal düzenleme 16.04.2020 tarihi itibari ile meclisten geçmiştir. Bu kapsamda söz konusu tarımsal örgütlerin genel kurulları Temmuz 2020 sonuna kadar ertelenmiştir. Bu süre bakanımızın onayıyla 3 ay uzatılabilecektir. Süre bitiminden sonra 3 ay içerisinde genel kurullarını yapmaları gerekmektedir.
 • Atıl tarım arazilerinin kiralanması (Arazi Bankacılığı) çalışmaları: Arazi bankacılığının alt bileşeni olan atıl arazilerin kiralanmasına yönelik olarak bir yazılım portalı hazırlanmıştır. Portal arazisini kiraya vermek isteyenle araziyi kiralamak isteyenlerin buluşmasını sağlayacaktır. Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerimiz portalın işletilmesinden sorumlu olacak, böylece gerçek ve tüzel kişilere ait olan arazilerin kiralanmak suretiyle atıl kalması önlenmiş ve üretime kazandırılmış olacaktır. Bu suretle arazi kiralayanlara dekar başına 25 TL destek verilecektir. 2020 yılı hedefimiz (OVP) 50 bin ha olup 12,5 milyon TL kira desteği verilmiş olacak, sonucunda 260 milyon TL GSMH artışı elde edilmiş olacaktır. 3083 sayılı Kanun kapsamındaki hazine arazileri kiralamalarında 3 ay süre uzatımı verilmiştir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store