Oğul Otu Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi

Oğul otunun yaprakları baharat ve bitkisel çay olarak, uçucu yağı ise gıda sanayinde, parfümeri, kozmetik, aromaterapi ve eczacılıkta kullanım alanı bulmaktadır. Pazar talepleri, diğer ürünlerde kullanılan alet ve ekipmanların kullanılabilirliği, oğul otu yetiştiriciliğinin üreticiler tarafından bilinir olması ve pazarlara yakınlık avantajları dikkate alındığında kârlı bir üretim alanına yatırım yapılacağı görülmektedir. Bu ürünlerin sağlık açısından faydaları ve farklı kullanım alanları göz .nüne alındığında Türkiye’de oğul otu üretimi daha da önemli olacaktır.

Oğul otu yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Oğul Otu Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

--

--

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dr. Bekir Pakdemirli

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey