Su, yaşam için tartışmasız en temel kaynağımız. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan suyun önemini hepimiz elbet biliyoruz. Peki ona ne kadar önemli yaklaşıyoruz?

Tarih boyunca tüm medeniyetlerin, tüm şehirlerin dayanak noktası olan su, günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar değerli bir hale geldi. Aşırı nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, plansız şehirleşme, savurgan tarımsal sulama uygulamaları, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de baskısıyla, tatlı su kaynakları giderek daha kritik seviyelere giriliyor. Sanılanın aksine sınırsız olmayan ve tükenebilir bir kaynak olan su, küresel ölçekte her geçen gün alarm vermeye devam ediyor. İcraatlarıyla suyun gücünü milletle buluşturan Bakanlığımız, şimdi de tüm bu etkenlerin ağır…

Tarımsal üretimin vazgeçilmez faaliyet alanı olan meyvecilik; gıda ihtiyacının karşılanması, sağlıklı ve dengeli beslenme, ülkemiz ekonomisine ve istihdamına sağlamış olduğu katkıdan dolayı oldukça önemli bir yere sahiptir.

Aronya meyvesi sağlık açısından çok yararlı olup vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengindir. Antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biridir. Yaşlanmayı engelleyen aronya meyvesi yaşlılık ile ortaya çıkan geçici hafıza kayıplarının da önüne geçebilmektedir.

Günümüz koşullarında tarımsal üretimin her alanında olduğu gibi meyvecilikte de bilimsel esaslara ve tekniğine uygun olarak tesis kurul- ması ve işletilmesi büyük önem arz etmektedir. …

Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan jeotermal enerji kaynakları bakımından, dünyada 7’nci, Avrupa’da ise 1’inci sırada yer almaktadır. Jeotermal enerji kaynakları, ülkemizde elektrik üretimi, termal turizm, konut ısıtması, seracılık, yaş meyve-sebze kurutma ve tatlı su balıkçılığı gibi çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bu bakımdan, ülkemizdeki jeotermal kaynakların verimli kullanılması, enerji ihtiyacının karşılanması ve ekonomik büyüme açısından önem taşımaktadır.

Ülkemiz jeotermal enerji potansiyelinin sera ısıtmasında kullanımının yaygınlaştırılması ile kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir bitkisel üretimin artırılması, tarım ürünlerinde marka oluşturulması, üretimde yerli, yenilenebilir ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılarak, ihracatın, verimliliğin, katma değerin, kalkınmanın ve rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda jeotermal seracılık yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olması ümidiyle yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Jeotermal Seracılık ve Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi’ni buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Hükümetimiz arasındaki kapsamlı işbirliğini yansıtan ve öne çıkan ortak faaliyetlere yer veren “FAO+Türkiye: Gıda Güvenliği ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi için Ortaklık” temalı Rapor yayınlandı.

Rapora ulaşmak için tıklayın.

FAO ile ülkemiz arasındaki ilişkiler 70 yılı aşkın bir geçmişe dayanmaktadır. Bu süre zarfında, gıda güvenliği, tarım, ormancılık, balıkçılık, kırsal kalkınma gibi birçok alanda ortak çalışmalar hayata geçirilmiştir. Türkiye, Donör ülke olma özelliği ile FAO’nun uluslararası düzeydeki faaliyetlerine finansal ve teknik destek sunan bir partner konumunda olup bu anlamda FAO çalışmalarına en fazla katkı sunan ülkeler arasında yer almaktadır.

Raporda FAO Genel Direktörü…

2020 yılında %4,8 büyüyen tarım sektörü son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı.

Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre %20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi.

Detaylar videomuzda.

15 yılın ardından gerçekleşen 3. Tarım-Orman Şûrası, tüm paydaşların katılımı ile gerçekleşti. Tüm dünya için zorlu bir sene olan 2020’de pandemi süreci tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Ülkeler sınırlarını kapatırken gıda tedarik zincirinde oluşan sorunlar oluşurken sağlık, tarım ve gıda en önemli sektörler olarak öne çıktı.

Pandemi sürecinde tarımda toplam 101 tedbir alınırken gıda üretim ve imalat tesisleri yasaklardan muaf tutularak tarımsal üretime kesintisiz devam sağlandı. Bu zorlu koşullara rağmen yılın ilk üç çeyreğinde tarım, ortalama %5,3 büyüyerek ekonomimize önemli katkı sağladı.

Şûra Eylem Planı kapsamında 2020 yılında yapılan çalışmaları 8 ana başlık halinde listeleyebiliriz.

1- Tarımsal Üretim ve Arz Güvencesi

Ülkemiz bitkisel üretimi geçen yıla göre %5,9 artışla toplam 124 milyon tonu aştı. Bu başarı, salgına rağmen tarladan, bahçeden ayrılmayan, üretime kesintisiz devam eden çiftçimizin ve tarım sektörümüzün başarısıdır. Emeği geçen çiftçilerimizi, üreticilerimizi kutluyoruz.

Tahıl ürünleri üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre %8,1 oranında artarak yaklaşık 37,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak yaklaşık 23,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

İnsan nüfusu ile doğru orantıda artış gösteren tüketim ve doğal ürün isteği, tarımın önemini gözler önüne sermektedir. Ülkemiz birçok tarımsal ürünün yetiştiriciliğini yapabilecek coğrafi koşullara sahiptir. Bu ürünlerden birisi olan Keçiboynuzunun (Harnup), taze tüketimden tekstile kadar geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Yüksek ekonomik gelir sağlayacağına inandığımız Keçiboynuzuna yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız için hazırladığımız fizibilite raporunun bol kazançlar sağlamasını umuyorum.

Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Destek bizden üretim sizden…

Üreticilerimizi, girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

Arıcılık projelerine %50, kaz ve hindi yetiştiriciliği projelerine %75, ipekböcekçiliği projelerine %100 hibe desteği veriyoruz.

Arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünü üretmek isteyen, 50 ve üzeri arılı kovanı olan ve en az 3 yıl Arı Kayıt Sistemine kayıtlı, Arı Yetiştiricileri veya Bal Üreticileri Birliğine üye üreticilerimiz desteklemeye başvurabilecek.

Arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakasına %50 hibe desteği verilecek.

İpekböcekçiliği yapan gerçek ve tüzel kişilere dut bahçesi tesisi, ipek böceği besleme evi inşası, makine, alet ve ekipman alımlarına %100 hibe desteği verilecek.

Damızlık ve Ticari Kaz…

Milli ekonominin temelinin ziraat, ziraatın temeli de topraktır. Gıda ihtiyacımızın yüzde 95'ini topraktan karşılıyoruz. Toprak; bize ne istersek veren, sonsuz yaşam kaynağımızdır. Toprağın önemine dikkat çekmek için söylüyorum: Artık, Mars’ta tarım yapmaya odaklanmış bir dünyada yaşıyoruz. Kısacası; toprak varsa, biz varız.

ÇÖPE GİDEN YİYECEĞİN DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI AŞIYOR

İhtiyaçlarımız her geçen gün kat be kat artmaktadır. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar olacağı öngörülmektedir. Kentleşmenin %68 artış göstereceği gerçeğine karşılık, gıda üretimi de %60 artış göstermek zorundadır. Diğer yandan küresel ısınma %20–40 verim düşüşüne neden olacaktır. Tarım arazileri yanlış kullanımdan dolayı yok olurken, su ve toprak kaynaklarımız kirleniyor. Dünyada…

Dr. Bekir Pakdemirli

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store