Dünya nüfusunun hızla arttığı süreçte tarımsal üretimin ve gıdanın önemi her geçen gün daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Yaşadığımız salgın hastalık nedeniyle bu durum kendisini tartışılmaz bir şekilde hissettirmiştir.

Bu kapsamda sarı kantaron yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Sarı Kantaron Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


Dünya nüfusunun hızla arttığı süreçte tarımsal üretimin ve gıdanın önemi her geçen gün daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Yaşadığımız salgın hastalık nedeniyle bu durum kendisini tartışılmaz bir şekilde hissettirmiştir.

Bu kapsamda sumak yetiştirmek isteyen ve elde edilen ürünlerden mamul ürünler elde etmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olması ümidiyle yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Sumak Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


Değerli Yatırımcılar,

Dünya nüfusunun hızla arttığı süreçte tarımsal üretimin ve gıdanın önemi her geçen gün daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Yaşadığımız salgın hastalık nedeniyle bu durum kendisini tartışılmaz bir şekilde hissettirmiştir. Memnuniyet vericidir ki; bu dönemde ülkemizde gıda temini konusunda sorun yaşanmamış, üreticilerimiz üretime devam etmekteki kararlılığını sürdürmüştür. Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında en önemli sektörlerin başında gelen tarım, yapısal değişim ve dönüşüm çalışmalarıyla beraber, ortaya konulan etkin ve kararlı politikalar sonucunda artık ekonomimize önemli katkılar sağlayan bir sektör haline gelmiştir.

Dünya’da yaşanan gelişmelere paralel olarak son yıllarda ülkemizde de tıbbi ve aromatik bitkilerin ve bunlardan elde edilen ürünlerin…


Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak son yıllarda ülkemizde de tıbbi ve aromatik bitkilerin ve bunlardan elde edilen ürünlerin kullanımında büyük bir artış dikkati çekmektedir.

Bu kapsamda kekik yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum.

Kekik fizibilite raporu ve yatırımcı rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


Dünya nüfusunun hızla arttığı süreçte tarımsal üretimin ve gıdanın önemi her geçen gün daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Yaşadığımız salgın hastalık nedeniyle bu durum kendisini tartışılmaz bir şekilde hissettirmiştir.

Gelecek yıllarda artan talebi karşılamak, kaliteli ve standart bir ürün elde etmek için tıbbi ve aromatik bitkiler üretiminin ve bunlardan elde edilen ürünlerin artması ve bu ürünleri işleyen sanayi kollarının gelişmesi beklenmektedir.

Bu kapsamda adaçayı yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

ADAÇAYI Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


Su, yaşam için tartışmasız en temel kaynağımız. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan suyun önemini hepimiz elbet biliyoruz. Peki ona ne kadar önemli yaklaşıyoruz?

Tarih boyunca tüm medeniyetlerin, tüm şehirlerin dayanak noktası olan su, günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar değerli bir hale geldi. Aşırı nüfus artışı, kontrolsüz sanayileşme, plansız şehirleşme, savurgan tarımsal sulama uygulamaları, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de baskısıyla, tatlı su kaynakları giderek daha kritik seviyelere giriliyor. Sanılanın aksine sınırsız olmayan ve tükenebilir bir kaynak olan su, küresel ölçekte her geçen gün alarm vermeye devam ediyor. İcraatlarıyla suyun gücünü milletle buluşturan Bakanlığımız, şimdi de tüm bu etkenlerin ağır…


Tarımsal üretimin vazgeçilmez faaliyet alanı olan meyvecilik; gıda ihtiyacının karşılanması, sağlıklı ve dengeli beslenme, ülkemiz ekonomisine ve istihdamına sağlamış olduğu katkıdan dolayı oldukça önemli bir yere sahiptir.

Aronya meyvesi sağlık açısından çok yararlı olup vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengindir. Antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biridir. Yaşlanmayı engelleyen aronya meyvesi yaşlılık ile ortaya çıkan geçici hafıza kayıplarının da önüne geçebilmektedir.

Bu kapsamda meyvecilik ve aronya yetiştiriciliği alanına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olması ümidiyle yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Aronya Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan jeotermal enerji kaynakları bakımından, dünyada 7’nci, Avrupa’da ise 1’inci sırada yer almaktadır. Jeotermal enerji kaynakları, ülkemizde elektrik üretimi, termal turizm, konut ısıtması, seracılık, yaş meyve-sebze kurutma ve tatlı su balıkçılığı gibi çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bu bakımdan, ülkemizdeki jeotermal kaynakların verimli kullanılması, enerji ihtiyacının karşılanması ve ekonomik büyüme açısından önem taşımaktadır.

Ülkemiz jeotermal enerji potansiyelinin sera ısıtmasında kullanımının yaygınlaştırılması ile kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir bitkisel üretimin artırılması, tarım ürünlerinde marka oluşturulması, üretimde yerli, yenilenebilir ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılarak, ihracatın, verimliliğin, katma değerin, kalkınmanın ve rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda jeotermal seracılık yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olması ümidiyle yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Jeotermal Seracılık ve Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi’ni buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Hükümetimiz arasındaki kapsamlı işbirliğini yansıtan ve öne çıkan ortak faaliyetlere yer veren “FAO+Türkiye: Gıda Güvenliği ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi için Ortaklık” temalı Rapor yayınlandı.

Rapora ulaşmak için tıklayın.

FAO ile ülkemiz arasındaki ilişkiler 70 yılı aşkın bir geçmişe dayanmaktadır. Bu süre zarfında, gıda güvenliği, tarım, ormancılık, balıkçılık, kırsal kalkınma gibi birçok alanda ortak çalışmalar hayata geçirilmiştir. Türkiye, Donör ülke olma özelliği ile FAO’nun uluslararası düzeydeki faaliyetlerine finansal ve teknik destek sunan bir partner konumunda olup bu anlamda FAO çalışmalarına en fazla katkı sunan ülkeler arasında yer almaktadır.

Raporda FAO Genel Direktörü…


2020 yılında %4,8 büyüyen tarım sektörü son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı.

Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre %20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi.

Detaylar videomuzda.

Dr. Bekir Pakdemirli

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store