İnsanlık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan kuşburnu günümüzde fonksiyonel gıda, bitkisel drog preparatları, sağlık ve kozmetik ile ilgili sektörlerde değerlendirilen çok kıymetli bir üründür. Tarımsal üretimimizin çeşitlendirilerek üreticilerimizin katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile daha fazla gelir sağlamasını temin etmek amacıyla tekniğine uygun kuşburnu plantasyonlarının tesis edilmesi önem taşımaktadır.

Bu kapsamda kuşburnu yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Kuşburnu Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


İnsanlık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan anason bitkisi, tarım, gıda ve sağlık sektörü açısından önem arz etmektedir. Tarımsal üretimimizin çeşitlendirilerek, üreticilerimizin katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile daha fazla gelir sağlamasını temin etmek ve artan iç talebin yurtiçi üretimle karşılanması için tekniğine uygun anason ekilişlerinin artırılması önem taşımaktadır.

Bu kapsamda anason yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Anason Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


Çemen; fonksiyonel gıda, baharat, ilaç ve kozmetik ile ilgili sektörlerde değerlendirilen çok kıymetli bir üründür. Çemenin üretim ve ihracat potansiyeli dikkate alındığında, ortak pazarlama stratejisi ile Türkiye’nin çemen ve çemenden elde edilen ürünlerin pazarında küresel üstünlüğe sahip olması söz konusudur. Tarımsal üretimimizin çeşitlendirilerek, üreticilerimizin katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile daha fazla gelir sağlamasını temin etmek amacıyla tekniğine uygun çemen plantasyonlarının tesis edilmesi önem taşımaktadır.

Bu kapsamda çemen yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Çemen Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


Dünyada nane türlerinden elde edilen uçucu yağlar, uçucu yağlar ticaretinde narenciye yağlarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’nin ithal ettiği uçucu yağlar içerisinde ise ilk sırada yer almaktadır. Tıbbi nane elde edilen mentol gıda sektöründe aroma ve ilaç ile ilgili sektörlerde değerlendirilen çok kıymetli bir üründür. Tarımsal üretimimizin çeşitlendirilerek, üreticilerimizin katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile daha fazla gelir sağlamasını temin etmek amacıyla tekniğine uygun tıbbi nane plantasyonlarının tesis edilmesi önem taşımaktadır.

Bu kapsamda tıbbi nane yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Tıbbi Nane Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


Oğul otunun yaprakları baharat ve bitkisel çay olarak, uçucu yağı ise gıda sanayinde, parfümeri, kozmetik, aromaterapi ve eczacılıkta kullanım alanı bulmaktadır. Pazar talepleri, diğer ürünlerde kullanılan alet ve ekipmanların kullanılabilirliği, oğul otu yetiştiriciliğinin üreticiler tarafından bilinir olması ve pazarlara yakınlık avantajları dikkate alındığında kârlı bir üretim alanına yatırım yapılacağı görülmektedir. Bu ürünlerin sağlık açısından faydaları ve farklı kullanım alanları göz .nüne alındığında Türkiye’de oğul otu üretimi daha da önemli olacaktır.

Oğul otu yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Oğul Otu Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


Sarı kantaron, doğal olarak ülkemizde yetişmektedir ve bu türler yönünden önemli bir merkez olan ülkemizde mevcut 96 türün 46’sı endemiktir. Tarımsal üretimimizin çeşitlendirilerek, üreticilerimizin katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile daha fazla gelir sağlamasını temin etmek amacıyla tekniğine uygun sarı kantaron plantasyonlarının tesis edilmesi önem taşımaktadır.

Bu kapsamda sarı kantaron yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Sarı Kantaron Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


Sumak bitkisi gıda ve tekstil sektöründe geleneksel olarak değerlendirilen çok kıymetli bir üründür. Toprak üstü kısımları ve köklerinde ticari yönden önemli olan gallotanen etken maddesini taşımaktadır. Farklı araştırıcılar tarafından Rhus coriaria bitkisinin yaprak ve meyvelerinin antioksidan ve antimikrobiyal etkisinin bulunduğu, ayrıca vitamince, amino asit, mineraller ve malik asit yönünden zengin olduğu belirtilmiştir. Sumak çok iyi bir yağ, protein ve lif kaynağıdır.

Tarımsal üretimimizin çeşitlendirilerek, üreticilerimizin katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile daha fazla gelir sağlamasını temin etmek amacıyla tekniğine uygun sumak plantasyonlarının tesis edilmesi önem taşımaktadır.

Bu kapsamda sumak yetiştirmek isteyen ve elde edilen ürünlerden mamul ürünler elde etmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olması ümidiyle yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Sumak Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


Değerli Yatırımcılar,

Dünya nüfusunun hızla arttığı süreçte tarımsal üretimin ve gıdanın önemi her geçen gün daha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Yaşadığımız salgın hastalık nedeniyle bu durum kendisini tartışılmaz bir şekilde hissettirmiştir. Memnuniyet vericidir ki; bu dönemde ülkemizde gıda temini konusunda sorun yaşanmamış, üreticilerimiz üretime devam etmekteki kararlılığını sürdürmüştür. Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında en önemli sektörlerin başında gelen tarım, yapısal değişim ve dönüşüm çalışmalarıyla beraber, ortaya konulan etkin ve kararlı politikalar sonucunda artık ekonomimize önemli katkılar sağlayan bir sektör haline gelmiştir.

Dünya’da yaşanan gelişmelere paralel olarak son yıllarda ülkemizde de tıbbi ve aromatik bitkilerin ve bunlardan elde edilen ürünlerin…


Kekik, tarım, orman ve gıda sektörü açısından önem arz etmektedir. Kullanım alanı oldukça fazla olan kekikte dünya pazarlarında var olan payımızı korumak ve artırmak için, ülkemizin marka değerini ve sürdürülebilir ihracat açısından standartlara ve pazar isteklerine uygun üretim ölçeğinde kaliteli baharat ve uçucu yağ üretiminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tarımsal üretimimizin çeşitlendirilerek üreticilerimizin katma değeri yüksek kekik üretimi ile daha fazla gelir sağlamasını temin etmek ve tekniğine uygun kekik plantasyonlarının tesis edilmesi önem taşımaktadır.

Kekik fizibilite raporu ve yatırımcı rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


İnsanlık tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan adaçayı bitkisi, günümüzde fonksiyonel gıda, baharat, bitkisel çay, ilaç, kozmetik ve parfümeri sanayiinde değerlendirilen çok kıymetli bir üründür. Ülkemizde çok sayıda adaçayı türünün doğal olarak yetişmesi ve birçoğunun endemik özellik taşıması bu bitki türlerinin korunması ve üretiminin artırılması konusunda daha çok çalışma yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Tarımsal üretimimizin çeşitlendirilerek, üreticilerimizin katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile daha fazla gelir sağlamasını temin etmek amacıyla tekniğine uygun adaçayı plantasyonlarının tesis edilmesi önem taşımaktadır.

Bu kapsamda adaçayı yetiştirmek ve elde edilen ürünleri mamul ürünlere dönüştürmek isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olmasını, yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

ADAÇAYI Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Dr. Bekir Pakdemirli

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store