Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan jeotermal enerji kaynakları bakımından, dünyada 7’nci, Avrupa’da ise 1’inci sırada yer almaktadır. Jeotermal enerji kaynakları, ülkemizde elektrik üretimi, termal turizm, konut ısıtması, seracılık, yaş meyve-sebze kurutma ve tatlı su balıkçılığı gibi çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bu bakımdan, ülkemizdeki jeotermal kaynakların verimli kullanılması, enerji ihtiyacının karşılanması ve ekonomik büyüme açısından önem taşımaktadır.

Ülkemiz jeotermal enerji potansiyelinin sera ısıtmasında kullanımının yaygınlaştırılması ile kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir bitkisel üretimin artırılması, tarım ürünlerinde marka oluşturulması, üretimde yerli, yenilenebilir ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılarak, ihracatın, verimliliğin, katma değerin, kalkınmanın ve rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda jeotermal seracılık yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara rehber olması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan bu çalışmanın yol gösterici bir kaynak olması ümidiyle yatırımlarınızın bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum…

Jeotermal Seracılık ve Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi’ni buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Hükümetimiz arasındaki kapsamlı işbirliğini yansıtan ve öne çıkan ortak faaliyetlere yer veren “FAO+Türkiye: Gıda Güvenliği ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi için Ortaklık” temalı Rapor yayınlandı.

Rapora ulaşmak için tıklayın.

FAO ile ülkemiz arasındaki ilişkiler 70 yılı aşkın bir geçmişe dayanmaktadır. Bu süre zarfında, gıda güvenliği, tarım, ormancılık, balıkçılık, kırsal kalkınma gibi birçok alanda ortak çalışmalar hayata geçirilmiştir. Türkiye, Donör ülke olma özelliği ile FAO’nun uluslararası düzeydeki faaliyetlerine finansal ve teknik destek sunan bir partner konumunda olup bu anlamda FAO çalışmalarına en fazla katkı sunan ülkeler arasında yer almaktadır.

Raporda FAO Genel Direktörü…


2020 yılında %4,8 büyüyen tarım sektörü son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı.

Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre %20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi.

Detaylar videomuzda.


15 yılın ardından gerçekleşen 3. Tarım-Orman Şûrası, tüm paydaşların katılımı ile gerçekleşti. Tüm dünya için zorlu bir sene olan 2020’de pandemi süreci tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Ülkeler sınırlarını kapatırken gıda tedarik zincirinde oluşan sorunlar oluşurken sağlık, tarım ve gıda en önemli sektörler olarak öne çıktı.

Pandemi sürecinde tarımda toplam 101 tedbir alınırken gıda üretim ve imalat tesisleri yasaklardan muaf tutularak tarımsal üretime kesintisiz devam sağlandı. Bu zorlu koşullara rağmen yılın ilk üç çeyreğinde tarım, ortalama %5,3 büyüyerek ekonomimize önemli katkı sağladı.

Şûra Eylem Planı kapsamında 2020 yılında yapılan çalışmaları 8 ana başlık halinde listeleyebiliriz.

1- Tarımsal Üretim ve Arz Güvencesi


Ülkemiz bitkisel üretimi geçen yıla göre %5,9 artışla toplam 124 milyon tonu aştı. Bu başarı, salgına rağmen tarladan, bahçeden ayrılmayan, üretime kesintisiz devam eden çiftçimizin ve tarım sektörümüzün başarısıdır. Emeği geçen çiftçilerimizi, üreticilerimizi kutluyoruz.

Tahıl ürünleri üretimi 2020 yılında bir önceki yıla göre %8,1 oranında artarak yaklaşık 37,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak yaklaşık 23,6 milyon ton olarak gerçekleşti.


İnsan nüfusu ile doğru orantıda artış gösteren tüketim ve doğal ürün isteği, tarımın önemini gözler önüne sermektedir. Ülkemiz birçok tarımsal ürünün yetiştiriciliğini yapabilecek coğrafi koşullara sahiptir. Bu ürünlerden birisi olan Keçiboynuzunun (Harnup), taze tüketimden tekstile kadar geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Yüksek ekonomik gelir sağlayacağına inandığımız Keçiboynuzuna yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız için hazırladığımız fizibilite raporunun bol kazançlar sağlamasını umuyorum.

Keçiboynuzu (Harnup) Bahçe Tesisi Projesi Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


Destek bizden üretim sizden…

Üreticilerimizi, girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

Arıcılık projelerine %50, kaz ve hindi yetiştiriciliği projelerine %75, ipekböcekçiliği projelerine %100 hibe desteği veriyoruz.

Arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünü üretmek isteyen, 50 ve üzeri arılı kovanı olan ve en az 3 yıl Arı Kayıt Sistemine kayıtlı, Arı Yetiştiricileri veya Bal Üreticileri Birliğine üye üreticilerimiz desteklemeye başvurabilecek.

Arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakasına %50 hibe desteği verilecek.

İpekböcekçiliği yapan gerçek ve tüzel kişilere dut bahçesi tesisi, ipek böceği besleme evi inşası, makine, alet ve ekipman alımlarına %100 hibe desteği verilecek.

Damızlık ve Ticari Kaz…


Milli ekonominin temelinin ziraat, ziraatın temeli de topraktır. Gıda ihtiyacımızın yüzde 95'ini topraktan karşılıyoruz. Toprak; bize ne istersek veren, sonsuz yaşam kaynağımızdır. Toprağın önemine dikkat çekmek için söylüyorum: Artık, Mars’ta tarım yapmaya odaklanmış bir dünyada yaşıyoruz. Kısacası; toprak varsa, biz varız.

ÇÖPE GİDEN YİYECEĞİN DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI AŞIYOR

İhtiyaçlarımız her geçen gün kat be kat artmaktadır. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyar olacağı öngörülmektedir. Kentleşmenin %68 artış göstereceği gerçeğine karşılık, gıda üretimi de %60 artış göstermek zorundadır. Diğer yandan küresel ısınma %20–40 verim düşüşüne neden olacaktır. Tarım arazileri yanlış kullanımdan dolayı yok olurken, su ve toprak kaynaklarımız kirleniyor. Dünyada…


Hatay ilimizde, 5 Eylül 2020 tarihinde Samandağ ilçesinde, 9 Ekim 2020 tarihinde ise Belen ilçesinde çıkan orman yangınları hepimizi derinden üzmüştür.

Bu yangınlarda binlerce ağacımızı ve yaban hayatımızı maalesef kaybettik. Kimi vatandaşlarımızın evi, iş yeri veya eşyası zarar görürken, en büyük tesellimiz vatandaşlarımızın canına zarar gelmemesi olmuştur.

Her iki yangının da söndürülmesinde canla başla çalışan orman yangınları ile mücadele eden ekiplerimiz başta olmak üzere, bizlerle birlikte olan vatandaşlarımıza, kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Ülkemizdeki diğer yangınlarda olduğu gibi Hatay ilimizdeki yangınlarda da vatandaşlarımızın duyarlılığı takdire şayandır.

Özellikle Belen yangını sonrası yanan alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla ülkesine, toprağına…


Her geçen gün artan dünya nüfusu sebebiyle, gıdaya duyulan ihtiyaç da git gide artmakta. Ülkemiz, tarımsal üretim konusunda çok büyük potansiyel bulunduran bir coğrafyada olduğundan, tarımsal üretimin yanı sıra, hayvancılık sektörü de göz ardı edilmemesi gereken bir sektördür. Türkiye, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde önü açık bir ülke ve son teknoloji tesisler ile tekniğine uygun yetiştiricilik sayesinde, kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde de hedeflenen noktaya ulaşabileceğimize inanıyorum.

Hindi Kümesi Projesi Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Hindi yetiştiriciliği alanında, yatırımcılarımız için hazırladığımız Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi umuyorum ki faydalı olacaktır. Hindi yetiştiriciliği konusundaki tüm detaylara değindiğimiz bu rapor sayesinde, çeşitli ekonomik sınıflardan yatırımcılarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Şimdiden tüm yatırımcılarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum.

Dr. Bekir Pakdemirli

T.C. Tarım ve Orman Bakanı / Minister of Agriculture and Forestry of the Republic of Turkey

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store